Istoric

1973 Se înfiinteaza în municipiul Vaslui Întreprinderea Judeteana de Gospodarie Comunala si Locativa, unitate cu activitate pe tot cuprinsul judetului.

1990 În contextul transformarilor care aveau sa urmeze evenimentului din decembrie 1989, din Întreprinderea Judeteana de Gospodarie Comunala si Locativa se desprinde Exploatarea de Gospodarie Comunala si Locativa Vaslui.

1991 Prin Decizia nr.47, începând cu 1 ianuarie 1991 s-a înfiintat Regia Autonoma de Gospodarie Comunala “GOSCOM R.A.”, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. 29/8.02.1991.

1993 Prin Hotarârea Guvernului nr.3 din 25 ianuarie 1993, GOSCOM R.A. VASLUI a preluat activul si pasivul unitatii GOSLOC R.A. VASLUI, a carei activitate înceteaza prin absorbtie, înfiintându-se Regia Autonoma de Gospodarie Comunala si Locativa Vaslui (R.A.G.C.L.), înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J37/29/1991, nr. de înregistrare fiscala 830667.

1994 Prin fuziunea R.A.G.C.L. VASLUI cu R.A. Transurb VASLUI s-a înfiintat, conform Hotarârii nr.47 din 6 octombrie 1994, Regia Autonoma de Gospodarie Comunala, Locativa si Transport Calatori Vaslui (R.A.G.C.L.T.C.), înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J37/69/1994, cod fiscal 6909337.

1999 Conform Ordonantei de Urgenta nr.30/1999, R.A.G.C.L.T.C. Vaslui s-a reorganizat în trei societati comerciale pe actiuni: S.C.  GOSCOM VASLUI S.A., S.C. Transurb S.A. Vaslui si S.C. Conbetas S.A. Vaslui.

În baza Hotarârii nr.15 din 23 martie 1999 a Consiliului Local s-a dispus înfiintarea S.C. GOSCOM VASLUI S.A. , înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J37/117/1999, cod fiscal R11711432.

2002 S.C. GOSCOM VASLUI S.A., prin Hotarârea nr.53/12.06.2002 a Consiliului Local, a predat activitatea de producere si distributie a energiei termice, functionând în continuare cu urmatoarele activitati de baza: gospodarirea resurselor de apa, captarea, aductiunea si tratarea apei, canalizarea si epurarea apelor uzate, salubrizarea municipiului, întretinerea spatiilor verzi, fondul locativ.

2008 S.C. GOSCOM VASLUI S.A., prin Hotarârea nr.80/2007 a Consiliului Local, a predat activitatea de gospodarirea resurselor de apa, captarea, aductiunea si tratarea apei catre SC AQUAVAS SA Vaslui, functionând în continuare cu urmatoarele activitati de baza: salubrizarea municipiului, întretinerea spatiilor verzi, fondul locativ, ecarisaj, lucrari diverse.

2013 S.C. GOSCOM VASLUI S.A., prin Hotarârea nr.90/2013 a Consiliului Local, a predat activitatea de fond locativ catre SC LOCATIVA VASLUI SRL, functionând în continuare cu urmatoarele activitati de baza: salubrizarea municipiului, întretinerea spatiilor verzi, ecarisaj, lucrari diverse.

2019 S.C. GOSCOM VASLUI S.A., prin Hotarârea nr.150/2019 a Consiliului Local, a preluat serviciul public de alimentare cu energie termica de la TERMPROD VASLUI SA.

2019 S.C. GOSCOM VASLUI S.A., prin Hotarârea nr.88/2017 a Consiliului Local, a predat activitatea de salubrizare catre SC FINANCIAR URBAN SRL PITESTI, functionând în continuare cu urmatoarele activitati de baza: salubrizarea municipiului, întretinerea spatiilor verzi, alimentare cu energie termica, ecarisaj, lucrari diverse.

Income Tax Planning

    View Service