Conducere

 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE din cadrul  SC GOSCOM VASLUI SA

 

  • Durata mandatului 25.10.2021-25.10.2025
  • Procedura de selectie: conform O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Componenta Consiliului de Administratie:

  • Cadar Virgil, administrator neexecutiv – Presedinte
  • Popa Vasile, administrator executiv (director general)
  • Birleanu Costel Catalin, administrator neexecutiv
  • Visu Radu Dimitrie, administrator neexecutiv
  • Haba Danut, administrator neexecutiv. 

Declaratii de avere si interese

CV-uri

Hotarari AGA

Guvernanta corporativa

Raportari contabile

Income Tax Planning

    View Service