Echipa noastra

Organigrama GOSCOM VASLUI SA

Stat de functii GOSCOM VASLUI SA

Regulamentul de organizare si functionare al GOSCOM VASLUI SA

 

Personalul S.C. GOSCOM VASLUI S.A., în numar de 217 salariati, este structurat dupa urmatoarele activitati:

 • Spatii verzi:52
 • Salubritate: 75
 • Sector auto: 15
 • Activitate service:7
 • Sezonieri:16
 • Personal tesa:23

Personalul Tesa este structurat dupa cum urmeaza:

Conducere

 • Director General - Ec. Popa Vasile
 • Sef Serviciu Tehnic-Administrativ - Bahnariu Vlad
 • Contabil Sef – Ec. Apostu Mihaela

 

Income Tax Planning

  View Service